SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ IM. PROF. ROMANA REINFUSSA W SZYMBARKU
Ekspozycja stała w czternastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, ekspozycja narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo)

GALERIA SZTUKI „DWÓR KARWACJANÓW” W GORLICACH
Ekspozycja XVI – wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów - zachowane wątki XVI i XVII – wiecznych murów oraz kamieniarki okiennej, ekspozycja grafik i fotografii dokumentalnych (historia dworu, remont w latach 1984-1992)

ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU
Ekspozycja „Historia maziarstwa”– ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (XIX-wieczna chyża łemkowska i stodoła)

CERKIEW W BARTNEM
XIX- wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana – wystawa prezentuje barokowy ikonostas oraz rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797r.

SPICHLERZ PLEBAŃSKI W BARTNEM
„Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - wystawa poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego. Eksponowane narzędzia kamieniarskie, fotografie archiwalne, wyroby kamieniarskie z Bartnego (brusy, żarna, kamień młyński).

KASZTEL W SZYMBARKU
„Historia kasztelu i jego właścicieli” - wystawa przedmiotów, narzędzi, mebli, dokumentów, ubiorów oraz fotografii dokumentalnych byłych właścicieli „schedy szymbarskiej” „W kręgu kultury dworkowej” – ekspozycja prezentująca pamiątki dawnych szlacheckich rodów szymbarskich.

„W epoce Średniowiecza i Renesansu” – wystawa zrekonstruowanych sprzętów i wyposażenia, a także uzbrojenia używanego przez członków grupy rekonstrukcji historycznej „Wolna Najemna Kompania Kasztelanii Szymbark”.